Victoria Park äger 1 400 lägenheter i Skäggetorp och Ryd, en tiondel av bolagets totala fastighetsbestånd i Sverige. Nu tänker företaget bygga ytterligare 570 bostäder på Ostkupan 2, området i Ryd som ligger närmast Vallarondellen.

Den första etappen innehåller fyra hus på 4–5 våningar, med sammanlagt 87 hyreslägenheter. Husen ska byggas på parkeringsplatserna vid Rydsvägen 56 och 86.

– Vi räknar med byggstart någon gång i april–maj. Varmgaragen vid parkeringsplatserna kommer inte att rivas, men byggas om till förråd, berättar Victoria Parks nyproduktionschef Mikael Bengtsson.

Artikelbild

| Så här ska husen som Victoria Park planerar i Ryd se ut. Företaget räknar med byggstart i vår.

Just garagen var en sak som rörde upp starka känslor när detaljplanen behandlades. Många av de som bor i området var upprörda över att bli av med sina bilplatser och detaljplanen överklagades, utan framgång.

– Det finns gott om möjligheter att parkera i området. När kvarteren är klara blir det plats längs gatorna, och dessutom planerar vi för utökade parkeringsplatser i den södra delen efterhand som vi bygger, säger Bengtsson.

Men det blir utomhus?

– Ja.

Artikelbild

De första husen ska byggas vid garagen på Rydsvägen 56 och 86.

Victoria Park har nyligen bytt ägare. Efter att en amerikansk investeringsfond först försökt köpa företaget blev det i stället det tyska fastighetsbolaget Vonovia som lade beslag på aktiemajoriteten.

Enligt Victoria Parks vd Per Ekelund påverkar inte de ändrade ägarförhållandena företagets byggplaner i Linköping.

– Inte alls. När den här första etappen är byggd fortsätter vi direkt med den andra. Vi vill göra det här som ett sammanhållet projekt, säger han.

Victoria Park har tidigare sagt att man gärna säljer en del av den byggklara marken i Ryd till andra företag.

– Men vi har inte sålt något än, och det är inte säkert att vi gör det, säger Ekelund.

De första 87 lägenheterna beräknas vara färdigbyggda 2020. Etapp 2 planeras längre ner på samma gata, med ungefär lika många lägenheter som i etapp 1.

Från politikerhåll har det uttryckts önskemål om att det byggs bostadsrätter i området, och Victoria Park har sagt sig vilja bygga en del sådana. Men enligt Mikael Bengtsson lutar det mot att det blir hyreslägenheter även i etapp 2.

Utseendemässigt kommer de nya husen att avvika från den äldre bebyggelsen i Ryd. Framför allt blir de högre, från 4 våningar upp till 7–8 närmast skogen, och taken blir valmade i stället för platta.

Husen i etapp 1 får – enligt bygglovsansökan – grå fasader med skivor i fibercement och inslag av naturbehandlat trä och sträckmetall i ljusa jordfärger.