Det var i maj 2015 som Tjidtjak AB tillsammans med Part Construction vann arkitekttävlingen på bostadsområdet Malmudden.

Det vinnande förslaget består av fem höghus i direkt anslutning till Skurholmsfjärden. Totalt handlar det om 205 bostadsrätter, där det högsta huset blir tio våningar högt.

– Den 23 augusti 2016 var jag för första gången upp stadsbyggnadskontoret. Vi hade kunnat starta bygget omgående. Nu har det gått 14 månader och vi vet fortfarande inte när vi kan komma igång, säger projektutvecklaren Bernt Tingvall.

Ett kommunalt gruppboende har försenat processen. Bygget stoppades med hänvisning att de boende skulle störas av bullret. Därför står projektet stilla under tiden ett nytt gruppboende byggs på Lulsundet.

Det senaste beskedet är tillträde till marken ges i maj 2018 – under förutsättning att byggherren också sköter rivningen på fastigheten.

– Det har jag inget emot. Faktum är att det är mitt förslag. Men när jag nyligen fick köpeavtalet för marken hade Luleå kommun glömt att ta med en kompensation för rivningen. De håller på räkna på det i stadshuset just nu, berättar Bernt Tingvall.

Är du inte orolig för att bostadsmarknaden ska vika innan bygget kommit igång?

– Det är klart att man är orolig. Signalerna vi får är att efterfrågan på bostadsrätter minskar. För oss är det en avgörande faktor att vi får sålt bostadsrätterna. Vi kommer att bygga i takt med efterfrågan. En annan möjlighet vore att istället satsa på hyreslägenheter, men där är vi inte än.